Administrativní a výrobně skladovací centrum Tečovice

Centrum řeší výstavbu 2 hal (výroba – sklad) a administrativní budovy s podzemním parkováním. Převážná část povrchového stání pro OA je situována v severní části. Pozemek je napojen ve východní části na komunikaci, která spojuje obec Tečovice a Malenovice.

Phoca Thumb L Tecovice 001
Phoca Thumb L Tecovice 002
Phoca Thumb L Tecovice 004
Phoca Thumb L Tecovice 005
Phoca Thumb L Tecovice 006
Phoca Thumb L Tecovice 007


 
Haly :

Jedná se o standardní montovaný ocelový (alt. železobetonový) systém opláštěný hliníkovými panely. Haly budou prosvětleny střešními světlíky.
 
Administrativa:
 
Objekt je navržen jako vstupní budova v místě vjezdu do areálu. Jedná se o 5ti podlažní objekt obdélníkového půdorysu s výrazným prosklením a hliníkovou fasádou. Objekt bude navržen jako skelet (s flexibilní dispozicí – open space) v kombinaci s železobetonovou konstrukcí podzemního podlaží. V dispozici je určující jádro vertikální komunikace a hyg. zázemí. Povrch objektu v kombinaci zavěšeného obkladu a probarvené fasádní omítky.