Luhačovice - Bytový dům Rosa

Zásadní je změna funkčního využití objektu z původního rekreačního hotelového domu na dům bytový. Přesto je velká  pozornost věnována na začlenění do stávajícího prostředí a optického propojení se zelení. Část objektu je nahrazena novou odstoupenou hmotou bytového domu. Tím dochází k optickému odlehčení a provzdušnění celé kompozice. Jihovýchodní křídlo je zrekonstruováno a doplněno o přístavbu a nadstavbu.

V novém komplexu je podzemní podlaží v úrovní obslužné komunikace využito k parkování vozidel obyvatel BD. Zbylý počet požadovaného množství parkovacích míst je na střeše garáží mezi objekty BD a před objektem. Pro celkové optické snížení objektu jsou poslední patra ustupující a jsou doplněny o střešní zahrady s terasami.

V koncepci bytového domu jsou byty doplněny o terasy, balkony a několik mezonetových bytů. Veškeré obytné plochy jsou navrženy jako propojení interiéru s exteriérem a malebným výhledem do okolí.


Rosa001
Rosa002
Rosa003
Rosa004
Rosa005
Rosa006