Obytná zóna v obci Domanín

Tato lokalita je velice klidnou částí obce vhodnou především pro bydlení. Technická infrastruktura včetně dopravní je v této lokalitě  z části zajištěna z části bude nově vybudována.

Území, ve kterém se nachází řešená zástavba, je z pohledu urbanismu blízké obytné zóně se vzájemně prolínající se zástavbou individuálního charakteru (rodinné domy, vila domy) a bytovými domy. Na páteřní silniční komunikaci obce se pozemek napojuje v místě stávajícího sjezdu.

Zástavba je rozdělena na bytové domy a rodinné domy. Bytové domy jsou od silnice pouze do výšky dvou podlaží. S využitím převýšení terénu směrem dolů počet podlaží roste. Objekty BD jsou ke sklonu pozemku navrženy kolmo. V údolí je na okraji pozemku umístěna skupina rodinných domů vytvářejících uliční frontu. Prostředí je dokomponováno zatravněním i výsadbou nových stromů.

Domanin VIZ
Phoca Thumb L Domanin 004
Phoca Thumb L Domanin 005